Japan Restaurant | Hình ảnh Nhà Hàng Taki Taki - 20 Đào Tấn
78 / 100
BẢN ĐỒ
HÌNH ẢNH
LIÊN HỆ
Địa chỉ: 20 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Buổi sáng: T2 - CN
09:00 -14:00
Buổi chiều: T2 - CN
16:00 - 23:00
0926999118